מוניקה, מנהלת בי"ס אלונים ירושלים

תמר סגל, רכזת חברתית, בי"ס אלונים ירושלים

מופע לכיתות ז-ח בית ספר "דנציגר" קריית שמונה